Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                APARTAMENTU

                                                     VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

1.Apartamentu svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną priimami nuo 14.30 val. ( arba anksčiau prieš tai suderinę su administracija),
išvykimo dieną turi išsiregistruoti iki 12.00 val.
Į daugumą apartamentų galima pakliuti iškarto atvykus (surinkus  kodą) pasiimant raktus vietoje.

2.Klientai už apgyvendinimą privalo susimokėti iš anksto arba iš karto atvykę į apartamentus.  Atsisakius apartamentų, avansas už užsakytus apartamentus iš anksto, negražinamas. Grąžinimo suma  apskaičiuojama  tik klientams užsakius apartamentus  ne mažiau  3 parų, pranešus administracijai 24 val. iš anksto apie viešnagės planų pasikeitimus. Grąžinimas skaičiuojamas nuo 3 paros.

3.Fiziniai asmenys atsiskaityti gali pavėdimų, grynaisiais pinigais Eur., į sąskaitą ir Visa, MasterCard kortelėmis.

4.Svečiams norint prailginti savo viešnagės laiką, t.y. pasirinkti vėlyvąjį išvykimą, teks sumokėti ½ paros kainos.

5.Informuojame, kad svečiai moka už visus faktiškai numeryje gyvenančius asmenis.

6.Dėl svečių saugumo kambariuose turi nakvoti tik prisiregistravę asmenys.

7.Kambariuose draudžiama burtis kompanijomis, linksmintis bei kelti triukšmą.

8.Svečių patogumui, pastebėjus technikos ar įrangos gedimus, pranešti apartamentu administratoriui.

9.Draudžiama perkelti bet kokį inventorių į kitą kambarį be administracijos žinios.
10.Nuo 23 val. iki 7 val.apartamentuose – ramybės laikas. Prašome gerbti savo kaimynų poilsį. Jei

Jums kas nors trukdo ilsėtis, praneškite administratoriui.

11.Klientai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių. Draudžiama deginti žvakes, rūkyti. Už rūkymą apartamentuose taikome 50 Eur. bauda.

12.Kilus gaisrui skambinti telefonu 01 arba 112. Būtina pranešti administracijai!

13.Už paliktus vertingus daiktus ar pinigus kambariuose administracija neatsako.

14.Kambariuose palikti arba užmiršti daiktai nesaugomi.

15.Išeidami iš patalpų nepalikite įjungtų elektros prietaisų.

16.Išvykstant svečiai privalo grąžinti raktą  atgal i seifą. Pametus raktą į svečio sąskaitą bus įtrauktas rakto pagaminimo mokestis- 10 Eur.
17. Atvėjai kada klientui gali buti pasiulyti kiti apartamentai:  remontas gatvei kur randasi butas, pastate bei bute, baldų bei kamunalinių patarnavimų (vanduo, elektra, šildymas) gėdimų šalinimas. Arba kitais nenumatytais atvėjais.

18.Apartamentu svečiai privalo atlyginti apartamentams padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl svečių ar jų pasikviestų asmenų kaltės. Padarytą žalą įvertina viešbučio administracija.

19. Bet kokie ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus – LR įstatymų nustatyta tvarką arba Prašymą/skundą dėl mūsų teikiamų paslaugų galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tamybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, intemeto svetainė www.wtat.lt)"
 

                                             Ramaus ir malonaus poilsio, Jūs visada laukiami!